சம்பள பாதுகாப்பு காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு யார் தகுதியானவர்?

சம்பள பாதுகாப்பு காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு யார் தகுதியானவர்?

சம்பள பாதுகாப்பு காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு தகுதியானவர், இரெமிட் சிங்கப்பூரின் புதிய வாடிக்கையாளர் மற்றும் தற்போதைய வாடிக்கையாளர். 22 ஜூன் 2021- 21 ஜூன் 2022 முதல் இரெமிட் சிங்கப்பூர் ரெஃபர்-எ-ஃப்ரெண்ட் திட்டத்தின் மூலம் வெற்றிகரமான பதிவு மற்றும் முதல் பரிவர்த்தனை செய்யும் நபருக்கு கொடுக்கப்படும்.

This site is registered on wpml.org as a development site.