Paano ako magiging kwalipikado sa insurance?

Paano ako magiging kwalipikado sa insurance?

Nagsisimula lamang ang patakaran sa matagumpay na transaksyon sa pagpapadala ng pera. Para maging karapat-dapat sa cover sa ilalim ng patakarang ito, kailangan mong maging:

a. Mamamayan ng Singapore o Permanenteng Residente ng Singapore o may hawak ng Permit sa Trabaho, Pass sa Trabaho, Pass ng Dependent o S Pass.
b. May edad na 18 hanggang 65 taong gulang.
c. hindi umalis sa Singapore nang hindi hihigit sa 183 araw sa panahon ng insurance.
d. Wala sa ibinukod na listahan ng mga hanapbuhay maliban sa mga manggagawa sa konstruksyon na maco-cover kapag wala sila sa trabaho.

This site is registered on wpml.org as a development site.